deyimlerimiz.com

Sinek kuşu deyimi:

Sinek kuşu deyiminin anlamı ve açıklaması

Serçegillerden, küçük, güzel bir tür kuş (Trochilus)

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.