deyimlerimiz.com

Sinir buhranı deyimi:

Sinir buhranı deyiminin anlamı ve açıklaması

Ruhsal sıkıntı veya bunalım.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.