deyimlerimiz.com

Sinir buhranına tutulmak deyimi:

Sinir buhranına tutulmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bunalım geçirmek.
"Son günlerde yaşadığım sıkıntılar yüzünden, sinir buhranına tutulmak üzereyim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.