deyimlerimiz.com

Sinir sahibi olmak deyimi:

Sinir sahibi olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Devamlı sinirlenir durumda olmak.
"Senin serseriliklerin yüzünden sinir sahibi olduk."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.