deyimlerimiz.com

Sınırını zorlamak deyimi:

Sınırını zorlamak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. En son noktaya kadar çaba göstermek.
"Bütçe sınırımızı zorlasak, en fazla üç yüz bin lira çıkarırız."

2. Bütün gücünü en son noktaya kadar kullanmak.
"Gücünün sınırını zorlasan da onu yerinden oynatamazsın."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.