deyimlerimiz.com

Sinirlerini bozmak deyimi:

Sinirlerini bozmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kızdırmak, öfkelendirmek.
"Odanın dağınıklığı sinirlerimi bozuyor."
"Aptal aptal gülmesi sinirlerimi bozuyor."
"Bugün yaşananlar hepimizin sinirlerini bozdu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.