deyimlerimiz.com

Sipariş almak deyimi:

Sipariş almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyin yapılması veya gönderilmesi kendisine ısmarlanmak.
"On beş dakikadır masamıza, sipariş almak için kimse gelmedi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.