deyimlerimiz.com

Sır erdirememek deyimi:

Sır erdirememek deyiminin anlamı ve açıklaması

İşin içyüzünü anlayamamak, akıl erdirememek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.