deyimlerimiz.com

Sıradan adam deyimi:

Sıradan adam deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir başarıyla kendini gösterememiş, önemli bir özelliği olmayan kimse.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.