deyimlerimiz.com

Sıram sıram dizilmek deyimi:

Sıram sıram dizilmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Sıra veya sıralar oluşturacak biçimde yan yana, arka arkaya gelmek.
"Sıram sıram dizilip öğretmeni beklediler."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.