deyimlerimiz.com

Sırası gelmişken deyimi:

Sırası gelmişken deyiminin anlamı ve açıklaması

Söz bu konu üzerindeyken, anlamında söylenir.
"Sırası gelmişken kuralları da söyleyeyim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.