deyimlerimiz.com

Sırasını kaybetmek deyimi:

Sırasını kaybetmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çocuk veya bebek, hastalık veya başka bir sebep dolayısıyla uyku ve meme zamanını şaşırmak.
"İki üç gündür her şeyin sırasını kaybettik."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.