deyimlerimiz.com

Sırtında yumurta küfesi yok ya! deyimi:

Sırtında yumurta küfesi yok ya! deyiminin anlamı ve açıklaması

Eski düşünce ve yönünü kolayca değiştiren ya da sözünden caymakta sakınca görmeyen kimseler için kullanılır.
"Sırtında yumurta küfesi yok ya! Bir tane de bize ayarlar."
"Sırtında yumurta küfesi yok ya! Gelmedi işte."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.