deyimlerimiz.com

Sitemde bulunmak deyimi:

Sitemde bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Sitem etmek.
"Bana sitemde bulunmaya hakkın yok, her şeye sen sebep oldun."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.