deyimlerimiz.com

Sokak süpürgesi deyimi:

Sokak süpürgesi deyiminin anlamı ve açıklaması

Evinde oturmayıp çok gezen, sürtük kadın.
"Evde kimse yok, sokak süpürgesi evinde dursa şaşarım zaten."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.