deyimlerimiz.com

Sokakta bulmamak deyimi:

Sokakta bulmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir şey değer ve önem vermek.
"Ben bu kadar malı mülkü sokakta bulmadım; alnımın teriyle çalıştım, çabaladım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.