deyimlerimiz.com

Soluğan etmek deyimi:

Soluğan etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Soluk soluğa bırakmak.
"Peşime bir köpek takıldı, soluğan etti beni."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.