deyimlerimiz.com

Son gürlük deyimi:

Son gürlük deyiminin anlamı ve açıklaması

Ömür sonunda bolluk ve rahat.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.