deyimlerimiz.com

Sonuç çıkarmak deyimi:

Sonuç çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir işlemi bitirip sonuca ulaşmak.
"Sonuç çıkarmak için işlemi o kadar uzatmaya gerek yok."
"Sen işlemin sonucunu kaç çıkardın?"

2. Kesin bir karar veya görüşe varıp bunu bildirmek.
"Bugün de bir sonuç çıkaramazsak işimiz zor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.