deyimlerimiz.com

Söz yok! deyimi:

Söz yok! deyiminin anlamı ve açıklaması

Eleştirilecek bir yönü yok, anlamında kullanılır.
"Ona söz yok! O görevini yaptı."
"Kızıma söz yok! Neli dondurma isterse onu alacağız."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.