deyimlerimiz.com

Sözü edilmek deyimi:

Sözü edilmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Adı anılmak, bahsedilmek.
"Benden söz edildiğini işitim."

2. Önemli sayılmak.
"Ticari hayatta söz edilir bir başarısı yok."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.