deyimlerimiz.com

Sözün ardı boşa çıkmak deyimi:

Sözün ardı boşa çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Söz olumlu sonuca ulaşmamak.
"Sözün ardı boşa çıkmadan, işi halletmeye çalışmalısın."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.