deyimlerimiz.com

Sözünün arkasında olmak deyimi:

Sözünün arkasında olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Verdiği sözü ne pahasına olursa olsun yerine getirmek.
"Ona güvenin, o sözünün arkasında olan birisidir."
"Biz seni sözünün arkasında olan biri diye bilirdik, ama yanılmışız."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.