deyimlerimiz.com

Sözünün eri olmak deyimi:

Sözünün eri olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Verdiği sözü ne pahasına olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak.
"Ona güvenin, o sözünün eri olan birisidir."
"Biz seni sözünün eri biri olarak bilirdik, ama yanılmışız."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.