deyimlerimiz.com

Su sabun görmemek deyimi:

Su sabun görmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok kirli olmak.
"Bu kazak kaç haftadır su sabun görmüyor?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.