deyimlerimiz.com

Sucuğunu çıkarmak deyimi:

Sucuğunu çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Yormak.
"Bu ev taşıma işi hepimizin sucuğunu çıkardı."

2. Çok dövmek.
"Akşam geç kalırsan, baban sucuğunu çıkarır."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.