deyimlerimiz.com

Suikastta parmağı olmak deyimi:

Suikastta parmağı olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Düzenlenen suikast olayında rol oynamak.
"Bu suikastta rakiplerinin parmağı olduğunu düşünüyoruz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.