deyimlerimiz.com

Şuna buna deyimi:

Şuna buna deyiminin anlamı ve açıklaması

Başkalarına.
"Aile içi meseleleri şuna buna anlatma."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.