deyimlerimiz.com

Şunun şurası deyimi:

Şunun şurası deyiminin anlamı ve açıklaması

Küçümseme, azımsama, yakın bir yer belirtmek istendiğinde kullanılır.
"Şunun şurası on adımlık yer, gelmeyecek misin?"
"Askerliğinin bitmesine şunun şurasında iki hafta kalmış. "

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.