deyimlerimiz.com

Şüphesine kapılmak deyimi:

Şüphesine kapılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyden tam olarak emin olmamak, şüphelenmek.
"Pencereleri kapattım mı tam hatırlamıyorum, şüphesine kapıldım bak şimdi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.