deyimlerimiz.com

Suratı bir karış asılmak deyimi:

Suratı bir karış asılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Öfkelenmek, kızmak ve somurtmak.
"Ablasına alınan çantayı görünce, suratı bir karış asıldı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.