deyimlerimiz.com

Suratı değişmek deyimi:

Suratı değişmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimseye karşı davranışı değişmek, daha sert bir durum almak.
"Beni görünce suratı değişti, bilmeden bir şey mi yaptım acaba."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.