deyimlerimiz.com

Sürek avı deyimi:

Sürek avı deyiminin anlamı ve açıklaması

Birçok avcının katılmasıyla ve çok defa at üzerinde avı kuşatarak yapılan avlanma.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.