deyimlerimiz.com

Suretine girmek deyimi:

Suretine girmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyin görünüşüne, biçimine benzemek.
"Bir makyaj yapmış, maymun suretine girmiş."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.