deyimlerimiz.com

Sürüncemede tutmak deyimi:

Sürüncemede tutmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işi sonuçlanıncaya kadar boş yere geciktirmek, uzatmak.
"Düğün işini fazla sürüncemede tutmasak diyorum."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.