deyimlerimiz.com

Tabiatın bakirliği deyimi:

Tabiatın bakirliği deyiminin anlamı ve açıklaması

Tabiatın, insanlar tarafından hiçbir değişikliğe uğratılmamış hali.
"Tabiatın bakirliğinin belirli alanlarda korunması gerekir."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.