deyimlerimiz.com

Tafra satmak deyimi:

Tafra satmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Böbürlenmek, büyüklenmek, büyüklük taslamak.
"Bize tafra satmaya gelmiş, hemen kapı dışarı ettim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.