deyimlerimiz.com

Tafsilat vermek deyimi:

Tafsilat vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimse, bir şey veya durumun özelliklerini, inceliklerini, ayrıntılarıyla anlatmak, uzun uzadıya anlatmak.
"Yapacağımız işlerle ilgili tafsilat vermekle görevlendirildim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.