deyimlerimiz.com

Tafsilata girmek deyimi:

Tafsilata girmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ayrıntılar üzerinde durmak.
"Tafsilata girmeye gerek yok, kısaca gidiyoruz işte."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.