deyimlerimiz.com

Tahakkuk ettirmek deyimi:

Tahakkuk ettirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kurum, kuruluş veya kişilerin herhangi bir konuda ödemesi gereken miktarı belirlemek.
"Beş bin liralık masraf tahakkuk ettirmişler."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.