deyimlerimiz.com

Tahkire uğramak deyimi:

Tahkire uğramak deyiminin anlamı ve açıklaması

Ağır veya küçültücü davranış görmek, aşağılanmak. Hakaret görmek.
"Azar işittik, tahkire uğradık, tek dayak yemediğimiz kaldı."
"Bize teşekkür edeceğinize, tahkire uğruyoruz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.