deyimlerimiz.com

Tahsisatı mesture deyimi:

Tahsisatı mesture deyiminin anlamı ve açıklaması

Gizli tutulan işlerde harcanmak üzere hükumetin emrine verilen para, örtülü ödenek.
"Tahsisatı mesturede harcanan paralar gün geçtikçe artıyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.