deyimlerimiz.com

Tahtaya kaldırmak deyimi:

Tahtaya kaldırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Öğrenciyi sözlü sınav için sınıftaki tahtanın önüne çağırmak.
"Kalan arkadaşlarınızı da bugün tahtaya kaldıracağım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.