deyimlerimiz.com

Takati yetmemek deyimi:

Takati yetmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Gücü yeterli olmamak.
"Şu kütüphaneyi çekmeye takatim yetmedi."
"Artık dördüncü kata çıkmaya takatim yetmiyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.