deyimlerimiz.com

Takatsizlik duymak deyimi:

Takatsizlik duymak deyiminin anlamı ve açıklaması

Güçsüz ve kuvvetsiz kaldığını anlamak.
"Sabahtan beri ayaktayım, takatsizlik duymaya başladım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.