deyimlerimiz.com

Talandan geçmek deyimi:

Talandan geçmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yağmalanmak.
"Bizim bölgedeki tüm köyleri düşman talandan geçirmişti."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.