deyimlerimiz.com

Talihi yar olmamak deyimi:

Talihi yar olmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Şansız olmak, şansı hiç yardım etmemek.
"Talihi yar olmayınca, o işe de giremedi."
"Ne kadar çabalasan da, talihin yar olmayınca olmuyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.