deyimlerimiz.com

Tantuna gitmek deyimi:

Tantuna gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Öldürülmek.
"Tantuna gitmek istemiyorsan sataşma ona."

2. Belaya uğramak.
"Tantuna gitmek istemiyorsan sataşma ona."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.