deyimlerimiz.com

Tapan çekmek deyimi:

Tapan çekmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yeni ekilen tarlanın tohumunu kapatmak için sürgü çekmek, düzeltmek. Tapanlamak.
"Köy başındaki tarlaya tapan çekmeye gitti."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.