deyimlerimiz.com

Tarafını tutmak deyimi:

Tarafını tutmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir yanı desteklemek, yan çıkmak.
"Ben senin tarafını tutup da onların düşmanlığını kazanmak istemem."
"Ben, senin tarafını tutuyorum. İnşallah kazanırsın"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.